Search

دفتر فروش مرکزی

031-55445323

اشکنه ارده

اشکنه ارده

تعداد 3 قاشق غذاخوری ارده کنجد را در ظرفی ریخته وسپس روی آن یک قاشق غذاخوری آبجوش اضافه نموده وآنرا به خوبی هم میزنیم پس از جذب آب در ارده مجددا یک قاشق غذا خوری دیگر آبجوش ریخته وهم میزنیم واین کار را تا زمانی که رنگ خاکستری ارده مثل ماست سفید گرددادامه میدهیم پس از سفید شدن رنگ ارده میتوانیم آب جوش یا آب ولرم  ویاحتی آب سرد به اندازه ای که دوست داریم اضافه نمائیم وپس از آن مقداری عسل یا شیره(انگور – توت – خرما – انجیر)به اندازه ای که شیرین شود اضافه مینمائیم و خوب هم میزنیم تا حل شود غذا آماده است تا با اضافه نمودن نان خرد شده داخل آن نوش جان گردد . – تذکر: برخلاف اشکنه کشک این اشکنه مقدار خیلی کمی از آن به نان جذب شده ومیتوان با مقدارکمی از آن تا تعداد 3 عدد نان بربری را هم میل نمود