Search

دفتر فروش مرکزی

031-55445323

شیره و شهد

عصاره انگور و خرما. یک ترکیب که بیشتر به صورت مکمل با سایر مواد غذایی یا با آب مصرف می شود . و برای کم خونی و تامین انرژی از دست رفته بسیار موثر است