Search

دفتر فروش مرکزی

031-55445323

بلومر

دستور پخت

نان جو بلومر با روغن کنجد

#نان #جو #بلومر با #روغن #کنجدمخصوص روزهای سرد #پاییزی و #زمستانیاین دستور پخت نان بسیار خاص توسط یکی از طرفدارهای #روغن #کنجد #شکرریز برای ما ارسال گردیده است.300گرم آرد جو 200گرم آرد سبوسدار 320 میلیلیتر آب نصف

ادامه مطلب »